Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Temporal networks
Název práce v češtině: Temporal networks
Název v anglickém jazyce: Temporal networks
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The student will familiarise himself with using temporal networks in modelling time relations in planning and scheduling. Based on this study, he will propose an extension of temporal networks motivated by real-life problems like assuming resources constraints or alternative paths in the network.
Seznam odborné literatury
1) N. Muscettola, M. Pollack: Temporal and Resource Reasoning for Planning, Scheduling and Execution, tutorial at ICAPS 2005
http://icaps05.uni-ulm.de/tutorials.html

2) M. Ghallab, D. Nau, P. Traverso: Automated Planning: Theory and Practice, Morgan Kaufmann, 2004

3) R. Barták, O.Čepek: Incremental Filtering Algorithms for Precedence and Dependency Constraints. In Proceedings of the 18th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2006). IEEE Press, 2006
Předběžná náplň práce
Temporal networks represent one of the fundamental models of time in planning and scheduling. In real-life systems, the base temporal networks need to be extended to handle features like logical relations between nodes or assuming resource constraints. This work deals with the extended models of temporal networks motivated by real-life problems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK