Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
BashCommander
Název práce v češtině: BashCommander
Název v anglickém jazyce: BashCommander
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2007
Datum zadání: 17.01.2007
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Oponenti: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit program pro efektivní správu souborů a používání textových příkazů
pro Windows. Půjde o dvoupanelový souborový manažer, těsně provázaný s konzolí pro textové
příkazy, používající syntaxi unixového Shellu. Při práci s programem bude uživatel moci
rychle přepínat mezi ovládáním panelů s výpisem souborů v adresářích a psaním do textového
okna konzole. Změna pracovního adresáře v panelovém výpisu se odrazí i v konzolovém okně.
Konzolová část aplikace se pokusí svým ovládáním co nejvíce přiblížit ovládání unixového
Bashe. Nepůjde o prostředí pro běh unixových aplikací, jako příkazy bude možné spouštět nativní aplikace pro Windows. Program bude podporovat i zpracování souborů s bashovskými skripty.

Projekt bude psán v jazyce C++ s využitím funkcí Win32-API, bude určen pro operační systémy
Windows 2000 a XP.
Seznam odborné literatury
BASH - GNU Project - http://www.gnu.org/software/bash/
Visual C++ Developer Center - http://msdn2.microsoft.com/en-us/visualc/default.aspx
Windows API Reference - http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa383749.aspx
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK