Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optický jev "duha" a jeho využití ve výuce fyziky
Název práce v češtině: Optický jev "duha" a jeho využití ve výuce fyziky
Název v anglickém jazyce: Optical phenomenon Rainbow and its using in education in physics
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2006
Datum zadání: 07.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. Otakar Zikmunda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat podrobně vznik duh různých řádů. Seznámit se s historickým vývojem poznávání tohoto jevu. Formulovat z metodického hlediska možnosti ilustrací základních zákonitostí geometrické a vlnové optiky, které nabízejí duhy různých řádů s perspektivou využití ve výuce fyziky.
Seznam odborné literatury
Bednář J.: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Academia, Praha 1989
Tricker R.: Introduction to Atm. Optics. Elsevier, N. York, 1955
Předběžná náplň práce
Vysvětletní vzniku duhy, historie sledování a vysvětlování tohoto jevu, ilustrování zákonitostí geometrické a vlnové optiky na detailním popisu komplexního jevu duh různých řádů a jejich vzhledu z hlediska využití ve výuce fyziky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Explanation of rainbow, historical outlook of rainbow observations, applications of bases of geometical and wave optics for the system of the primary, secondary etc. rainbows. Proposed using in educational process in physics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK