Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hmotnostní spektrometrie chemicky aktivního plazmatu
Název práce v češtině: Hmotnostní spektrometrie chemicky aktivního plazmatu
Název v anglickém jazyce: Mass spectrometry of chemically active plasma
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
* * * Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, plazmová polymerace * * *

V nízkoteplotním plazmatu mohou probíhat chemické reakce zcela jiným způsobem než za běžných podmínek, čehož je hojně využíváno v praxi. Takovýmto procesem je i takzvaná plazmová polymerace. Hmotnostní spektrometrie umožňuje detekovat v plazmatu vznikající neutrální i ionizované molekulární fragmenty.

Cílem práce je sledovat hmotnostní spektra plazmatu během procesu tvorby plazmově polymerních vrstev magnetronovým naprašováním polymerních terčů. Pozornost bude věnována zejména analýze iontů.

* * * Práce má experimentální charakter. * * *
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK