Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka sférické geometrie na počítači
Název práce v češtině: Výuka sférické geometrie na počítači
Název v anglickém jazyce: Computer-aided Teaching of Spherical Geometry
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2006
Datum zadání: 06.11.2006
Datum a čas obhajoby: 28.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2007
Oponenti: Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznamte se s teorií neeukleidovských geometrií. Speciálně se zaměřte na sférickou geometrii tj. na geometrii na kulové ploše. Prostudujte význam klasických pojmů bod, přímka, kružnice atd. na povrchu sféry. Navrhněte vhodnou metodu výkladu sférické geometrie pro studenty středních škol pomocí počítače. Svůj návrh realizujte formou výukového programu. Výukový program implementujte v programovacím jazyku Delphi.
Seznam odborné literatury
[1] V. Hlavatý: Úvod do neeukleidovské geometrie. JČMF Praha, 1949.
[2] T. Holan: Delphi v příkladech. Matfyz Press, 1999.
[3] B.V. Kutuzov: Lobačevského geometrie a elementy základů geometrie. Nakladatelství ČSAV Praha, 1953.
[4] J.B. Pavlíček: Základy neeukleidovské geometrie Lobačevského. Přírodovědecké vydavatelství Praha, 1953.
[5] D.C. Royster: Non-Euclidean Geometry. http://www.math.uncc.edu/~droyster/courses/spring04/index.html, 2006.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je pokračováním Ročníkového projektu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK