Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením v rámci městské části Praha 4
Název práce v češtině: Možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením
v rámci městské části Praha 4
Název v anglickém jazyce: The Possibilities of Job Placement of Handicapped Persons within the Urban District of Prague 4
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anna Arnoldová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2005
Datum zadání: 01.02.2005
Datum a čas obhajoby: 19.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2006
Oponenti: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK