Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Segmentační analýza českých vět
Název práce v češtině: Segmentační analýza českých vět
Název v anglickém jazyce: Segmentation analysis of Czech sentences
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2007
Datum zadání: 18.10.2007
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navržení a implementace jednoduchého analyzátoru struktury segmentů v českém souvětí. Analyzátor na morfologicky označkovaném textu identifikuje jednotlivé segmenty vět a určí možné vzájemné vztahy mezi segmenty. Výsledné grafy budou porovnány s některým z dostupných syntakticky anotovaných korpusů

Seznam odborné literatury
Kuboň, V., Lopatková, M., Plátek, M., Pognan, P.: O segmentaci českých vět. In: Vojtáš, P. (ed.) Proceedings of ITAT 2006, University of P. J. Šafařík, Košice, Slovakia, 2006
Kuboň, V., Lopatková, M., Plátek, M., Pognan, P.: A Linguistically-Based Segmentation of Complex Sentences; Ve sborníku z konference FLAIRS-07, Florida, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK