Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Artificial neural networks for pattern recognition
Název práce v češtině: Rozpoznávání vzorů pomocí neuronových sítí
Název v anglickém jazyce: Artificial neural networks for pattern recognition
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2006
Datum zadání: 09.10.2006
Datum a čas obhajoby: 28.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2008
Oponenti: RNDr. Petr Božovský, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The student shall discuss the following areas in his diploma thesis:

- recapitulation and comparison of various different paradigms applicable
to pattern recognition (and character recognition, resp.) - these will include
especially models based on back-propagation, Kohonen self-organizing
feature maps, genetic algorithms and decision trees
- pre-processing of the input data and feature selection
- adaptive and automatic detection of significant input parameters.

Some of the above-stated areas should be discussed in more detail. Based on the chosen real-world data
(probably from the area of character recognition), the student shall propose a suitable strategy for the whole process of pattern recognition. Further, he shall implement some of the respective models and evaluate the obtained results.
Seznam odborné literatury
1. Some of the textbooks suitable for the chosen area, e.g.:
- C. M. Bishop: Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford University Press,
1995
- R. Rojas: Neural Networks: A Systematic Introduction, Springer-Verlag, 1996
- S. Haykin: Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Prentice Hall, Upper
Saddle River, N. J., 1999
- V. N. Vapnik: The Nature of Statistical Learning Theory, 2nd edition,
Springer-Verlag, 2000

2. Current articles from relevant journals - Neurocomputing, Neural Networks, etc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK