Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regression Testing For zlomekFS
Název práce v češtině: Regression Testing For zlomekFS
Název v anglickém jazyce: Regression Testing For zlomekFS
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Extend the existing zlomekFS implementation by introducing a regression testing framework. The framework should be capable of submitting both predefined and random workload to the filesystem and, either by comparing the results with the same operations performed over another filesystem, or by some other appropriate means, identify filesystem errors. The identification of an error should contain both a minimal sequence of steps necessary to reproduce the error, and the debugging protocol excerpt relevant to the error. The framework should include support for generating the debugging protocol and changing the network conditions.

Make all the developer documentation an integral part of the zlomekFS project using appropriate tools such as DoxyGen.
Seznam odborné literatury
1. The Linux Kernel Module Programming Guide, http://tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/index.html
2. The Linux Kernel Hackers Guide, http://tldp.org/LDP/khg/HyperNews/get/khg.html
3. The Linux Kernel, http://tldp.org/LDP/tlk/tlk.html
4. Josef Zlomek: ZFS, http://shiva.ms.mff.cuni.cz/svn/zzzzzfs/trunk/doc/MasterThesis.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK