Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cirkulační změny v prostoru Atlantik-Evropa v posledních letech a jejich důsledky na četnost synoptických typů na území ČR
Název práce v češtině: Cirkulační změny v prostoru Atlantik-Evropa v posledních letech a jejich důsledky na četnost synoptických typů na území ČR
Název v anglickém jazyce: Changes of circulation in Atlantic-Europe region in last years and their influence on frequency of synoptic types in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2006
Datum zadání: 10.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat synoptickou typizaci na území České republiky. V závislosti na dostupnosti dat studovat vzájmenou vazbu mezi charakteristikami velkoprostorové cirkulace nad Evropou a Atlantikem a výskytem synoptických typů v České republice.
Seznam odborné literatury
Brádka, J. - Dřevikovský, A. - Gregor, Z. - Kolesár, J.: Počasí na území Čech a Moravy v typických povětrnostních situacích. Praha, HMÚ 1961. 32 s.
Křivancová, S. - Vavruška, F.: Základní meteorologické prvky v jednotlivých povětrnostních situacích na území České republiky v období 1961 - 1990. Národní klimatický program ČR, sv. 27. Praha, ČHMÚ 1997. 114 s.
Racko, S.: Poznámka o zmene v typizovaní synoptických situácií. Meteorol. Zpr., 49, 1996, č. 3, s. 89

Dále dle pokynů vedoucího/konzultanta.
Předběžná náplň práce
V České republice se provádí typizace povětrnostních situací už od roku1946, přičemž do roku 1990 byl sestavován pro celé tehdejší Československo, od roku 1991 pak zvlášť pro Česko. Každá situace má určité charakteristické projevy různých meteorologických prvků. Přitom platí, že rozložení jednotlivých typů situací kolísá v různých letech s ohledem na kolísání velkoprostorové cirkulace v oblasti Atlantiku a Evropy. Důsledky kolísání této cirkulace na frekvenci jednotlivých typů budou studovány v rámci této práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In Czech Republic the synoptic typing is being done since 1946. Before 1991 it was done for the whole Czechoslovakia, since 1991 only for Czech Republic. Every synoptic type has characteristic effect on various meteorological elements. It can be said that occurence of synoptic types varies during years according to the variance of large-scale circulation over Atlantic and Europe. Conseqeuncies of these oscillations on frequency of occurence of synoptic types will be studied in this work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK