Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Binární planetky
Název práce v češtině: Binární planetky
Název v anglickém jazyce: Binary asteroids
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2006
Datum zadání: 31.10.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s odbornou literaturou pojednávající o binárních asteroidech.
2. Vypracovat přehlednou rešerši dosavadních poznatků.
3. Diskutovat různé scénáře vzniku a vývoje těchto systémů.
Seznam odborné literatury
Merline et al. (2002): Asteroids do have satellites, in Asteroids III, eds. Bottke, Cellino, Paolicchi, Binzel
Pravec et al. (2006): Photometric survey of binary near-Earth asteroids, Icarus 181, 63
Scheeres (2002): Stability of binary asteroids, Icarus 159, 271
a další dle doporučení vedoucího
Předběžná náplň práce
Binární planetky jsou velmi zajímavou skupinou malých těles naší sluneční soustavy. Počet známých
planetek spadajících do této kategorie rychle roste. Cílem práce je shrnutí dosavadních poznatků o binárních
asteroidech, přehled metod používaných pro detekci těchto soustav a diskuse různých teorií jejich vzniku a vývoje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Binary asteroids are a very interesting group of the population of small bodies in our Solar System.
The number of known asteroids belonging to this group increases rapidly. The aim of this work is
to review our knowledge about binary asteroids, to describe methods used for detecting such
systems and to discuss different theories of their origin and evolution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK