Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kryptografická schémata používající diskrétní logaritmus
Název práce v češtině: Kryptografická schémata používající diskrétní logaritmus
Název v anglickém jazyce: Cryptographic schemes based on the discrete logarithm problem
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 21.08.2008
Datum a čas obhajoby: 10.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2008
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student prostuduje teoretické základy kryptografických primitivů založených na modulárním umocňování a diskrétním logaritmu. Seznámí se s používanými kryptografickými schématy založenými na těchto primitivech a se současnými poznatky o jejich bezpečnosti.
Poté bude studovat bezpečnost v literatuře dosud neanalyzovaných schémat a pokusí se zlepšit účinnost existujících útoků.
Seznam odborné literatury
Jung Hee Cheon, Security Analysis of the Strong Diffie-Hellman Problem, in EUROCRYPT 2006, LNCS 4004, str. 1-11.
A. Menezes, P. van Oorschot, S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press 1996
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK