Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Perfektní neinteraktivní důkaz s nulovou znalostí
Název práce v jazyce práce (slovenština): Perfektní neinteraktivní důkaz s nulovou znalostí
Název práce v češtině: Perfektní neinteraktivní důkaz s nulovou znalostí
Název v anglickém jazyce: Perfect Non-interactive Zero Knowledge Proof
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2006
Datum zadání: 10.11.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s problematikou interaktivních a meinteraktivních důkazů s nulovou znalostí. Prostuduje nedávno zveřejněný popis perfektního neinteraktivního důkazu s nulovou znalostí pro všechny NP jazyky.
Seznam odborné literatury
Jens Groth, Rafail Ostrovsky, Amit Sahai, Perfect Non-interactive Zero Knowledge for NP. EUROCRYPT 2006, LNCS 4004, 339-358, 2006
Ran Canetti, Universally composable security: A new paradigm for interactive protocols. Proceedings of FOCS'01, 136-145, 2001
O. Goldreich, Foundations of Cryptography, Cambridge University Press 2001
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK