Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém pro správu testů
Název práce v jazyce práce (slovenština): Systém pro správu testů
Název práce v češtině: Systém pro správu testů
Název v anglickém jazyce: System for Administration of Tests
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Vyskočil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2006
Datum zadání: 05.10.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznamte se s fungováním programovacího jazyku Java a technologiemi XML. Dále se seznamte se současnými principy zpracování obrazu. Navrhněte a implementujte systém pro návrh, generování, tisk, automatické vyhodnocování a administraci testů. Testem se rozumí formulář, který mimo jiné obsahuje zadaní otázek a seznam možných odpovědí. Jednotlivé odpovědi je možné zaškrtávat.
Seznam odborné literatury
[1] The Java Language Specification; By James Gosling, Bill Joy, Guy L. Steele, Jr. and Gilad Bracha
[2] JavaSpaces™ Principles, Patterns, and Practice; Eric Freeman, Susanne Hupfer, Ken Arnold; Addison Wesley Professional (1999)
[3] Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition); W3C Recommendation 16 August 2006, edited in place 29 September 2006
[4] Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
[5] Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK