Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Demonstrační aplikace vyhodnocování dotazu v relační algebře
Název práce v jazyce práce (slovenština): Demonstrační aplikace vyhodnocování dotazu v relační algebře
Název práce v češtině: Demonstrační aplikace vyhodnocování dotazu v relační algebře
Název v anglickém jazyce: An Educational Application for Relational Algebra Query Evaluation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2006
Datum zadání: 13.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Implementujte výukovou aplikaci, která vyhodnocuje DB dotaz zapsaný v relační algebře. Důraz je kladen na krokování a vizualizaci vyhodnocení.
Seznam odborné literatury
Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke: Database Management Systems, McGraw-Hill Science, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK