Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium šíření emisí typu "lví řev" z dat družic Cluster
Název práce v češtině: Studium šíření emisí typu "lví řev" z dat družic Cluster
Název v anglickém jazyce: Analysis of propagation of "lion roar" emissions using the data of the Cluster
spacecraft
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2007
Datum zadání: 02.11.2007
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Oponenti: Ing. Jan Souček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu
2) Studium stávajícího programového vybavení pro analýzu šíření vln v kosmickém plazmatu.
3) Nalezení časových intervalů ve kterých byly emise typu "lví řev" pozorovány přístroji STAFF-SA a WBD na družicích Cluster. Vývoj procedury pro hromadné zpracování těchto dat.
4) Studium vlastností emisí typu "lví řev" v nalezeném souboru dat.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Nadzvukový proud plazmatu proudící ze sluneční korony - sluneční vítr - prochází v blízkosti Země bezesráľkovou rázovou vlnou. Tím je plazma destabilizováno a je zdrojem různých druhů elektromagnetických a elektrostatických vln. Mezi ně patří i elektromagnetické vlny hvizdového módu, které, převedeny na akustický signál, připomínají lví řev. Jsou pozorované v úzkém frekvenčním pásmu a na frekvencích okolo sta Hz.

Šíření vln v plazmatu slunečního větru je v současné době předmětem aktivního výzkumu a právě probíhající měření čtveřice umělých družic projektu Cluster Evropské kosmické agentury poskytuje mnoľství nových dat.

Posluchač by se měl během diplomové práce věnovat studiu vlastností těchto elektromagnetických vln se zaměřením na nalezení jejich zdrojů. Podstatnou součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK