Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odhady distribučních a kvantilových funkcí
Název práce v jazyce práce (slovenština): Odhady distribučních a kvantilových funkcí
Název práce v češtině: Odhady distribučních a kvantilových funkcí
Název v anglickém jazyce: Estimation of the distribution and quantile functions
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Luboš Prchal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2006
Datum zadání: 16.10.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě simulací student porovná různé (vyhlazené) odhady distribučních a
kvantilových funkcí. Zaměří se přitom na srovnání "přímého" odhadu kvantilové funkce
s (numerickou) inverzí odhadu distribuční funkce.
Seznam odborné literatury
[1] A. Azzalini: A note on the estimation of a distribution function and quantiles by a kernel method, Biometrika 68(1), 1981, 326-328.
[2] A. Bowman, P. Hall, T. Prvan: Bandwidth selection for the smoothing of
distribution functions, Biometrika 85(4), 1988,799-808
[3] Ch. Cheng, E. Parzen: Unified estimators of smooth quantile and quantile
density functions, JSPI 59, 1997, 291-307.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK