Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní matematické základy pravděpodobnosti
Název práce v češtině: Alternativní matematické základy pravděpodobnosti
Název v anglickém jazyce: Alternative mathematical foundations of probability
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2006
Datum zadání: 02.11.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Půjde o přehlednou práci, opírající se o nedávnou publikaci [1], o přístupu k základům matematické teorie pravděpodobnosti, který není založen na Kolmogorovových axiomech a teorii míry. Ústředním bodem tohoto přístupu je Riemannova a zobecněná Riemannova integrace (tzv. Kurzweilův-Henstockův integrál).
Seznam odborné literatury
[1] P.Muldowney, A Riemann approach to random variation, Mathematica Bohemica 131 (2006), 167-188.
[2] J. Štěpán, Teorie pravděpodobnosti-matematické základy, Academia, Praha, 1987
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK