Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace pro ruční word alignment
Název práce v češtině: Aplikace pro ruční word alignment
Název v anglickém jazyce: Application for manual word alignment
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2006
Datum zadání: 09.11.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: RNDr. Jan Raab
 
 
 
Zásady pro vypracování
Automatický word alignment (párování slov) je důležitou součástí systémů statistického strojového překladu. Slovům vět v jednom jazyce se přiřazují slova z věty v jazyce druhém tak, aby se získaly nejlepší překladové páry slov. Většina metod řešení tohoto problému je založena na strojovém učení a využívá trénovacích dat získaných ruční prací jedinců znalých obou jazyků.
Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat grafický nástro (aplikaci)j pro ruční párování slov. Vyvinutá aplikace by měla být jednoduchá, ale uživatelsky velmi přívětivá a měla by umožňovat co nejefektivnější práci. Velký důraz bude kladen na analýzu a návrh uživatelského rozhraní. Aplikace by měla být provozuchopná na různých operačních systémech a případně na webu.
Seznam odborné literatury
Christopher D. Manning, Hinrich Schutze: Foundations of Statistical Natural Language Processing, The MIT Press, 1999
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK