Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Urnové modely
Název práce v češtině: Urnové modely
Název v anglickém jazyce: Urn models
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Schindler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2006
Datum zadání: 12.10.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: RNDr. Ivan Saxl, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem bude popsat známá urnová schémata, uvažovat jejich možné zobecnění, modely s vracením i bez vracení, a naznačit jejich praktické použití.
Seznam odborné literatury
[1] K. Zvára, J. Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika (skripta), 2002.
[2] N.L. Johnson, S. Kotz: Urn Models and their Application; John Wiley & Sons, New York, 1977.
[3] Kiyoshi Inoue, Sigeo Aki: Polya urn models under general replacement schemes; Japan Statist. Soc., Vol. 31, No. 2, 2001, 193-205.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK