Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Odhad rozptylu pro závislá pozorování
Název práce v češtině: Odhad rozptylu pro závislá pozorování
Název v anglickém jazyce: Variance estimation for dependent observations
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2006
Datum zadání: 19.10.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student na základě teoretických výpočtů i simulací prozkoumá kvalitu některých odhadů rozptylu ve vybraných modelech připouštějících závislosti mezi daty.
Seznam odborné literatury
S. S. Wilks (1962): Mathematical Statistics. Wiley, New York.
Předběžná náplň práce
Obvyklý výběrový odhad rozptylu je vychýlený pro korelovaná data. Cílem práce je v několika konkrétních modelech prozkoumat kvalitu alternativních odhadů rozptylu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A standard estimator of variance is biased for correlated data. The aim of the thesis is to investigate the quality of alternative variance estimators in several specific models.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK