Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza epidemiologických studií
Název práce v češtině: Analýza epidemiologických studií
Název v anglickém jazyce: Analysis of epidemiological studies
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2006
Datum zadání: 11.10.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2008
Oponenti: Mgr. Michaela Šedová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazeč nastuduje a popíše míry asociace mezi nemocí a rizikovými faktory a probere základní metody pro plánování a analýzu epidemiologických studií. Vyžaduje pasivní znalost angličtiny.

Seznam odborné literatury
Jewell, N. Statistics for epidemiology. Chapman and Hall/CRC: Boca Raton, 2004.
Předběžná náplň práce
Uchazeč nastuduje a popíše míry asociace mezi nemocí a rizikovými faktory a probere základní metody pro plánování a analýzu epidemiologických studií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of epidemiological studies
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK