Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regresní modely pro analýzu výnosu portfolia
Název práce v češtině: Regresní modely pro analýzu výnosu portfolia
Název v anglickém jazyce: Regression models for the analysis of portfolio return
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2006
Datum zadání: 04.10.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchač se seznámí s různými přístupy k modelování výnosu portfolia od klasických regresních modelů
po modely grafické používané v poslední době s úspěchem ve finanční analýze. Provede aplikaci
studovaných modelů na reálná data.
Seznam odborné literatury
Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2005.
Giudici, P.: Data Mining. McGraw-Hill, Milano, 2002.
Whittaker, J.: Graphical Models in Applied Multivariate Statistics. Wiley, New York, 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK