Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Maximální nerovnosti
Název práce v češtině: Maximální nerovnosti
Název v anglickém jazyce: Maximum inequalities
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2006
Datum zadání: 23.10.2006
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pro různé typy náhodných procesů jsou takzvané maximální nerovnosti oblíbeným nástrojem analýzy jejich vlastností. Úkolem práce je nalézt v literatuře maximální nerovnosti pro náhodné procesy a popsat jejich použití.
Seznam odborné literatury
Josef Štěpán (1987) Teorie pravděpodobnosti, Academia
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK