Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační systém pro obchodní firmu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Informační systém pro obchodní firmu
Název práce v češtině: Informační systém pro obchodní firmu
Název v anglickém jazyce: Information system for business company
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Tichý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2006
Datum zadání: 16.11.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem projektu je vytvoření informačního systému obchodní společnosti se zaměřením na skladové hospodářství. Výsledek by měl být v praxi použitelný pro malé a střední podniky.

Projekt bude vyvinutý pro libovolný typ operačního systému založeného na Windows XP, přičemž údaje potřebné pro chod programu budou uložené v databázi MS SQL Server 2005, databázový model bude splňovat alespoň 1. a 2. normální formu. Případné rozšíření podporovaných typů databází bude možné a bude záviset na konkrétních pořadavcích případných jednotlivých zákazníků.

Navrhované grafické uživatelské rozhraní by mělo být co nejvíce přívětivé ("user-friendly").

Projekt bude napsaný v jazyku C# ve vývojovém prostředí Visual Studio 2005.
Seznam odborné literatury
Pokorný, Halaška: Databázové systémy, skripta FEL ČVUT, 2003
Price J.: C# - programování databází, Grada ,Praha, 2005
Prosise J.: Programming Microsoft .NET, Microsoft Press, Redmond, 2002
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa155304.aspx

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK