Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sbírka úloh z dynamiky hmotného bodu
Název práce v češtině: Sbírka úloh z dynamiky hmotného bodu
Název v anglickém jazyce: Book of problems of dynamics of mass point
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2006
Datum zadání: 06.11.2006
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:23.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vytvořit sbírku úloh z dynamiky hmotného bodu pro studenty učitelství fyziky ke cvičení z mechaniky.
2. Vypracovat k úlohám podrobná řešení a strukturované nápovědy.
3. Sbírku vytvořit v elektronické podobě tak, aby byla k dispozici studentům na webu a mohli s ní samostatně pracovat

Seznam odborné literatury
Mandíková,D., Rojko, M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství I. Část. Interní materiál, MFF UK, Praha 1994

Halliday,D., Resnick,R., Walker,J.: Fyzika. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. VUTIUM, Brno 2000

Hecht, E.: Physics. Calculus, sekond edition, Brooks/Cole, Pacifik Grove, CA 2000

Hajko V.: Fyzika v prikladoch. Alfa, Bratislava 1983.

Fahnrich J., Havránek A., Slavínská D.: Příklady z mechaniky (skripta MFF UK). UK vydavatelství Karolinum, Praha 1991

A dále středoškolské sbírky úloh či materiály z fyzikálních olympiád, např.:

Bartuška K: Sbírka řešených úloh z fyziky I pro střední školy. Mechanika. Prométheus, Praha 1997
Kružík M.: Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol. SPN, Praha 1969

Ungermann Z.: Matematika a řešení fyzikálních úloh. SPN, Praha 1990

Koudelková, H.: Elektronická sbírka příkladů k úvodním partiím klasické mechaniky. Diplomová práce. MFF UK, Praha 2003
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je vytvořit sbírku úloh z dynamiky hmotného bodu. K úlohám vypracovat podrobná komentovaná řešení a strukturované nápovědy. Sbírka by měla být vytvořena v elektronické podobě tak, aby s ní mohli studenti samostatně pracovat.
Práce naváže na bakalářskou práci Jany Moltašové. Postupným zpracováním
dalších témat by měla vzniknout inovovaná sbírka úloh z mechaniky pro studenty učitelství, která by byla k dispozici i v elektronické podobě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of this work is to make a book of problems of dynamics of mass point in electronical form. The book of problems will contain also detailed solutions of all problems and a structured help (several hints enabling student to solve the problem).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK