Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Automatické doplňování diakritiky pro slovenštinu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Automatické doplňování diakritiky pro slovenštinu
Název práce v češtině: Automatické doplňování diakritiky pro slovenštinu
Název v anglickém jazyce: Automatic Slovak Diacritics Reconstruction
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Václav Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2006
Datum zadání: 09.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: Mgr. Jan Votrubec
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práca skúma problém automatického doplňovania diakritiky do textov v slovenčine. Jej výsledkom je program, ktorý je schopný doplniť mäkčene, dĺžne, vokáne a prehlásky do zadaného textu s prípadnou korekciou užívateľa. Súčasťou projektu je práca s veľkými databázami textov (korpus), vypracovanie potrebných štatistík a pravdepodobnostných metód, akceptovanie rôznych formátov vstupných súborov. Program bude vypracovaný aj ako užívateľsky príjemná webová aplikácia.
Seznam odborné literatury
Slovenský národný korpus: http://korpus.juls.savba.sk/

Janicki, Artur / Herman, Piotr (2005): "Reconstruction of Polish diacritics in a text-to-speech system", In INTERSPEECH-2005, 1489-1492

Christopher D. Manning and Hinrich Schutze. Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press, 2000. ISBN 0-262-13360-1
Předběžná náplň práce
Vypracovanie programu, ktorý doplní diakritiku do zadaného textu v slovenčine.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK