Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozhodnutelnost abelovských grup
Název práce v češtině: Rozhodnutelnost abelovských grup
Název v anglickém jazyce: Decidability of Abelian groups
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2006
Datum zadání: 22.11.2006
Datum a čas obhajoby: 29.06.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2007
Oponenti: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
W. Szmielew dokázala, že existuje algoritmus, který pro libovolnou sentenci elementární teorie abelovských grup určí, zda platí (pro všechny abelovké grupy) nebo neplatí.

Sentence elementární teorie abelovských grup je, zhruba řečeno, tvrzení typu

(Pro všechna x) (existuje y) (pro všechna z) ... platí "smysluplný výraz obsahující proměnné, operaci + a logické spojky"

Úkolem práce bude důkaz této věty ve srozumitelné podobě sepsat.

Práce je vhodná pro studenty OM a MMIB
Seznam odborné literatury
W. Szmielew, Elementary properties of Abelian groups, Fund. Math., 41: 203-71, 1955
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK