Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přednosti a nevýhody protokolu SOAP v praktickém využití
Název práce v češtině: Přednosti a nevýhody protokolu SOAP v praktickém využití
Název v anglickém jazyce: Advantages and deficiences of the SOAP protocol i practical use
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2006
Datum zadání: 05.10.2006
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
SoAP je základem webovských služem. Jako takový musí být univerzální, což v podstatě znamená, že je dosti procedurální a tedy nepřívětivý k uživatelům. V diplomové práci budou shrnuty základní vlastnosti protokolu SOAP a na základě zkušeností s návrhem SW architertur u konkrétní firmy střední velikosti a rešerše literatury budou shrnuty zkušenosti z praktického využití při vývoji větších SW systémů. Součástí práce by měly být i zkušenosti s WSDL a praktická doporučení pro programátory a uživatele (žádoucí jsou příklady programovacích obratů).
Seznam odborné literatury
Normy w3s (SOAP,WSDL, ...), Webovské zdroje o workflow a BI.
Články zabývající se SOA (OASIS, ...)
Interni informace firem, s nimiž bude diplomant spolupracovat.
Materiály k přednáškám o SW inženýství na MFF.
Předběžná náplň práce
Shrnutí zkušeností s použitím SOAP protokolu v konkrétní firmě s pohledu SW architekta.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of the experiences with SOAP protocol in a firm from the point of view of a SW architect.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK