Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontinuace implicitně zadané křivky
Název práce v češtině: Kontinuace implicitně zadané křivky
Název v anglickém jazyce: Continuation of an implicitly defined curve
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2006
Datum zadání: 26.10.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nechť F je zobrazení z (n+1)-dimenzionálního prostoru do n-dimenzionálního prostoru.Za jistých předpokladů je množina kořenů funkce F křivkou v (n+1)-dimenzionálním prostoru. Kontinuační techniky umožňují tuto implicitně zadanou křivku přibližně aproximovat. Cílem práce je aplikovat tyto techniky na konkrétních příkladech.
Seznam odborné literatury
Deufelhard P., Hohmann A: Numerical Analysis in Modern Scientific Computing. Springer Verlag, 2003
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK