Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pakování T-cest
Název práce v češtině: Pakování T-cest
Název v anglickém jazyce: Packing T-paths
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2006
Datum zadání: 19.09.2006
Datum a čas obhajoby: 05.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2007
Oponenti: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracovat přehled problematiky T-cest a vlastní výsledky o této problematice na základě práce "Packing T-paths"
vypracované pod vedením prof. A. Schrijvera na universitě v Amsterdamu. Podle možnosti tyto
výsledky i dále rozšířit. Práce bude sepsána v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
A. Schrijver: Combinatorial Optimization, Polyhedra and Efficiency, Springer 2003
A. Schrijver: Theory of Integer and Linear Programming, John Wiley and Sons 1986
A. Schrijver: A Short Proof of Mader's S-Paths Theorem, Journal of Combinatorial Theory, Series B, 82, No.2,
319-321 (2001)
J.C.M. Keijsper, R.A. Pendavingh, L. Stougie: A linear programming formulation of Mader's edge-disjoint paths problem,
Journal of Combinatorial Theory, Series B, 96, No. 1, 159-163 (2006).

další časopisecká literatura podle potřeby
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK