Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulové simulace interakcí molekul a iontů na rozhraní voda/vzduch
Název práce v češtině: Molekulové simulace interakcí molekul a iontů na rozhraní voda/vzduch
Název v anglickém jazyce: Molecular simulations of interactions of molecules and ions at the air/water
interface
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.04.2007
Datum zadání: 19.04.2007
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK