Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stabilizace umělých družic MAGION.
Název práce v češtině: Stabilizace umělých družic MAGION.
Název v anglickém jazyce: Attitude control of the MAGION spacecraft
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2006
Datum zadání: 15.09.2006
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: RNDr. Mgr. Vladimír Truhlík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, sepsání přehledu literatury

2) Studium a popis konstrukce družic MAGION a historie projektu

3) Vypracování postupu názorné demonstrace řízení orientace družic MAGION.

Seznam odborné literatury
Sussman, G. J., Wisdom, J. and Mayer, M.E., Structure and interpretation of classical mechanics, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001. ISBN 0-262-019455-4 (http://mitpress.mit.edu/SICM/book-Z-H-4.html)
J. Kvasnica, A. Havránek, P. Lukáč, B. Sprušil, Mechanika, Academia Praha 2004
ISBN: 80-200-1268-0
Kallenrode: Space Physics, Springer, Berlin, 1998.

Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím diplomové prácePředběžná náplň práce
České vědecké družice MAGION sloužily k měření parametrů plazmatu v ionosféře a magnetosféře Země. Od roku 1976 do roku 1996 bylo celkem vypuštěno 5 malých družic MAGION, nesoucích řadu vědeckých přístrojů. První 3 družice byly stabilizovány magnetickým polem Země a pohybovaly se na nízkých drahách s výškou pod 3000 km . Poslední dvě družice, vypuštěné v letech 1995 a 1996 byly součástí vědeckého programu Intervalů zaměřeného na studium magnetosféry Země. Tyto družice měly odzemí ve výškách 20000 km a 200000 km a byly stabilizovány rotací. Principy řízení orientace těchto družic představují vhodný příklad pro demonstraci vlastností volného setrvačníku, což je, kromě popularizace českého kosmického výzkumu, hlavním tématem této pedagogicky zaměřené práce.

Posluchačka se bude zabývat především demonstrací vlastností volného setrvačníku s aplikacemi pro řízení orientace družic MAGION. Posluchaččiným úkolem též bude seznámit se s historií a technickými detaily konstrukce družic MAGION a vypracovat postup jak názorně demonstrovat řízení orientace družic MAGION.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK