Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Computer Modeling of Tissue Development
Název práce v češtině: Počítačové modelování vývoje tkání
Název v anglickém jazyce: Computer Modeling of Tissue Development
Klíčová slova: hybridní model, agentně založené modelování, digitální biologická buňka, zygotický graf
Klíčová slova anglicky: hybrid model, agent-based modeling, digital biological cell, zygotic graph
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2007
Datum zadání: 12.11.2007
Datum a čas obhajoby: 27.09.2016 15:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2016
Oponenti: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
  Ing. Václav Klika, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK