Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Použití metod evolučního modelování ve fyzice
Název práce v češtině: Použití metod evolučního modelování ve fyzice
Název v anglickém jazyce: Application of evolutionary modelling in physics
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2006
Datum zadání: 06.11.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Seznámit se s postupy evolučního modelování a základy fyzikální elektroniky.
- Otestovat jednotlivé genetické algoritmy a techniky evolučního modelování na fyzikálním nebo matematickém problému.
- Vytvořit model konkrétního fyzikálního jevu z oblasti fyziky plazmatu nebo fyziky tenkých vrstev.
- Tento model řešit postupy částicového počítačového modelování a vybraným algoritmem z oblasti evolučního modelování.
- Diskutovat správnost, přesnost a efektivitu obou přístupů počítačového modelování.
Seznam odborné literatury
R. Hrach: Počítačová fyzika I, Ústí nad Labem 2003.
D. Sedlák: Cesta k evolučnímu programování, Praha 2005.
Další literatura po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
Předběžná náplň práce
Práce bude věnována rozpracování genetických algoritmů a postupů evolučního modelování pro řešení vybraných fyzikálních problémů. Cílem práce bude srovnat efektivitu metod klasického a evolučního modelování ve fyzice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK