Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Použití hp verze nespojité Galerkinovy metody pro simulaci stlačitelného proudění
Název práce v jazyce práce (slovenština): Použití hp verze nespojité Galerkinovy metody pro simulaci
stlačitelného proudění
Název práce v češtině: Použití hp verze nespojité Galerkinovy metody pro simulaci
stlačitelného proudění
Název v anglickém jazyce: Use of the hp discontinuous Galerkin method for a simulation of compressible flows
Klíčová slova: nespojitá Galerkinova metóda, adaptivita, odhad rezidua
Klíčová slova anglicky: discontinuous Galerkin method, adaptivity, error estimate
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2007
Datum zadání: 04.12.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.04.2012
Datum a čas obhajoby: 30.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2012
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Nastudovat časopiseckou literaturu
2) Seznámení se s balíkem programů ADGFEM
3) Návrh počítačové realizace hp DGM
4) Počítačová implementace
5) Otestování metody na vhodných problémech

Jedná se spíše o výpočetní a programátorskou práci.
Seznam odborné literatury
1) V. Dolejší, M. Feistauer: A Semi-implicit Discontinuous Galerkin Finite Element Method for the Numerical Solution of Inviscid Compressible Flow,
J. Comput. Phys., 198(2): 727-746, 2004.

2) V. Dolejší:Semi-implicit discontinuous Galerkin method for the solution of the compressible Navier-Stokes equations, In proceeding of European
Conference on Computational Fluid Dynamics, Egmond aan Zee, The Netherlands, September 5-8, 2006
Předběžná náplň práce
Numerická simulace problémů stlačitelného proudění představuje stále velmi důležité a atraktivní téma ve vědě a technice. V poslední době mezi velmi populární metody patří tzv. nespojitá Galerkinova metoda (DGM), která je založena na po částech polynomiální, ale nespojité aproximaci. Na KNM MFF UK je toto téma velmi intenzivně studováno a v současné době je k dispozici softwarový balík ADGFEM, který umožňuje simulovat proudění stlačitelných tekutin právě pomocí DGM. Nicméně k efektivní simulaci využitelné v praxi je třeba využívat tzv. hp metody kdy se adaptivně upravuje jednak krok prostorové sítě (h) a pak polynomiální řád aproximace (p). Cílem této práce je tuto adaptivní metodu naimplementovat do stávajícího balíku ADGFEM.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK