Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hybridní modelování ve fyzice plazmatu
Název práce v češtině: Hybridní modelování ve fyzice plazmatu
Název v anglickém jazyce: Hybridní modelování ve fyzice plazmatu
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2007
Datum zadání: 20.03.2007
Datum a čas obhajoby: 03.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.03.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:20.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK