Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Laboratorní výzkum nabíjení prachových zrn
Název práce v češtině: Laboratorní výzkum nabíjení prachových zrn
Název v anglickém jazyce: Laboratory Investigation of Dust Grain Charging
Klíčová slova: prachová zrna, polní emise, polní ionizace, lineární elektrodynamická past, kvadrupól
Klíčová slova anglicky: dust grains, field emission, field ionization, linear electrodynamic trap, quadrupole
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2007
Datum zadání: 08.11.2007
Datum a čas obhajoby: 20.11.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.11.2015
Oponenti: Mgr. Pavol Jusko, Ph.D.
  doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK