Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Souvislost AdS/CFT korespondence a ambientní konstrukce invariantních operátorů
Název práce v češtině: Souvislost AdS/CFT korespondence a ambientní konstrukce invariantních operátorů
Název v anglickém jazyce: AdS/CFT correspondence and ambient construction of invariant operators
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2006
Datum zadání: 08.09.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.04.2013
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:09.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V letním semestru 2004/2005: studium níže uvedené odborné literatury, účast na seminářích Seminář z diferenciální geometrie, Seminář z harmonické analýzy.
Ve školním roce 2005/2006: studium odborné literatury, příprava diplomové práce.
Seznam odborné literatury
R. Sharpe: Differential geometry. Cartan's generalization of Klein's Erlangen program
Preprinty hep-th:
Dolan L., Nappi C.R., Witten E.: Conformal Operators for Partially Massless States. hep-th/0109096
Deser S., Waldron A.: Partial Masslessness of Higher Spins in (A)ds. hep-th/0103198
Deser S., Waldron A.: Null Propagation of Partially Massless Higher Spins in (A)dS Cosmological Constant Speculations. hep-th/0105181
C.Graham, E.Witten: Conformal Anomaly Of Submanifold Observables In AdS/CFT Correspondence, hep-th/9901021
Předběžná náplň práce
Souvislost AdS/CFT korespondence a ambientní konstrukce invariantních operátorů
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
AdS/CFT correspondence and ambient construction of invariant operators
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK