Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv optických prvků na polarizaci světla
Název práce v češtině: Vliv optických prvků na polarizaci světla
Název v anglickém jazyce: Influence of optical elements on polarisation of light
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2006
Datum zadání: 18.10.2006
Datum a čas obhajoby: 26.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2007
Oponenti: RNDr. Daniel Sprinzl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pro úplný popis elektromagnetické vlny je potřeba znát nejen její frekvenci (vlnovou délku), ale také polarizační stav. Polarizace světelné vlny totiž často silně ovlivňuje vzájemnou interakci této vlny s prostředím, ve kterém se šíří. Využití polarizace světelné vlny je však značně komplikována tím, že průchodem různými optickými prvky dochází ke změně příslušného polarizačního stavu. V rámci této bakalářské práce bude studována změna polarizace světla vlivem různých optických prvků (zrcadla, fázové destičky, polarizátory, ...). Dále bude studován matematický popis polarizačních zařízení pomocí Jonesových matic s cílem určit experimentálně tyto matice pro reálná optická zařízení.
Seznam odborné literatury
M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Cambridge University Press, Cambridge, United Kongdom, 7th ed., 1999.
B.E.A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky sv. 2, Matfyzpress, Praha, 1994.
E. Hecht: Optics, Addison Wesley, San Francisco, CA, United States of America, 4th ed., 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK