Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trust Management Systems in P2P Networks
Název práce v češtině: Řízení důvěry v P2P sítích
Název v anglickém jazyce: Trust Management Systems in P2P Networks
Klíčová slova: P2P sítě, řízení důvěry, distribuované aplikace, bezpečnost
Klíčová slova anglicky: P2P network, trust management, distributed applications, Security.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 24.09.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2012
Oponenti: doc. Ing. Jan Janeček, CSc.
  Dr. Satoshi Fujita
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK