Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Elektrodynamika v blízkosti kosmické struny
Název práce v češtině: Elektrodynamika v blízkosti kosmické struny
Název v anglickém jazyce: Electrodynamics near a cosmic string
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2006
Datum zadání: 20.10.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem je zkoumat elektrodynamiku v prostoročasu kosmické struny, tj. v plochém prostoročasu s deficitem úhlu kolem zadané osy. Zejména se jedná o diskuzi pole magnetického dipólu, Hertzova dipólu, multipólového rozvoje, rozptylu vlnových balíků na struně či samointerakce jednoduchých systémů.
Seznam odborné literatury
A. Vilenkin, E. P. S. Shellard, Cosmic Strings and other Topological Defects, CUP, Cambridge, UK (1994)
J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, J. Wiley, New York, London (1975)
P. Krtouš, Electromagnetic field near a cosmic string, Phys. Rev. D74, 0650006 (2006)
B. Linet, Phys. Rev. D33, 1833 (1986)
N. R. Khusnutdinov, Self-interaction force for particle in cone spacetime, Class. Quantum Grav. 5, 1807-1813 (1995)

a další články v odborných časopisech
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK