Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mathematical Search Engine
Název práce v češtině: Matematický vyhledávač
Název v anglickém jazyce: Mathematical Search Engine
Klíčová slova: Matematický vyhledávač, Vyhledávaní v matematice, Matematické vzorce, Textový vyhledávač
Klíčová slova anglicky: Mathematical search engine, Searching in mathematics, Mathematical formulae, Full text search engine
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 23.09.2013 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
Oponenti: doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
  Prof. Dr. Michael Kohlhase
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK