Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrated Network Traffic Processing Framework
Název práce v češtině: Integrated Network Traffic Processing Framework
Název v anglickém jazyce: Integrated Network Traffic Processing Framework
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2006
Datum zadání: 06.06.2006
Datum a čas obhajoby: 05.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2007
Oponenti: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
With a growing need for network traffic processing at high link rates, the traditional hardware and software solutions become insufficient. The goal of the thesis is to focus on integrated network traffic processing frameworks that overcome this obstacle by distributing the network traffic processing both onto the userspace and kernel applications on the network host and onto applications running on specialized network processors.

The thesis should describe the Fairly Fast Packet Filter project and the Ruler packet matching language of the project, analyze the capabilities offered by the project as far as network traffic processing and connection inspection is concerned, and provide an implementation support of the Ruler language for the Intel IXP 2xxx network processing chips together with benchmarks illustrating the ability of the implementation to cope with high link rates.
Seznam odborné literatury
[1] FFPF, http://ffpf.sf.net
[2] Intel IXP 2xxx Network Processors, http://www.intel.com/design/network/products/npfamily/ixp2xxx.htm
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK