Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Artificial Neural Networks and Their Usage For Knowledge Extraction
Název práce v češtině: Umělé neuronové sítě a jejich využití při extrakci znalostí
Název v anglickém jazyce: Artificial Neural Networks and Their Usage For Knowledge Extraction
Klíčová slova: vrstevnaté neuronové sítě, kondenzovaná interní reprezentace, citlivostní analýza, výběr příznaků, prořezávání, zobecňování
Klíčová slova anglicky: feed-forward neural networks, condensed internal representation, sensitivity analysis, feature selection, pruning, generalization
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2007
Datum zadání: 12.11.2007
Datum a čas obhajoby: 22.09.2015 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Oponenti: prof. Aleš Procházka
  doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK