Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kohomologie variet
Název práce v češtině: Kohomologie variet
Název v anglickém jazyce: Cohomology of manifolds
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2006
Datum zadání: 28.04.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: Mgr. Martin Panák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Geometrické strukturz na varietách jsou často svázány s diferenciálními formami určitého typu. Jsou-li navíc tyto formy uzavřené, určují element kohomologické třídy příslušné variety. V diplomové práci by měly být popsány základy deRhamovy teorie pro variety, Poincareho a jiné duality a studovány podmínky existence a klasifikace struktur souvisejících s dif. formami.
Seznam odborné literatury
J.W Milnor, J.D Stasheff, Characteristic Classes, Princeton University Press (1974)
W.Massey : Singular Homology theory, GTM 70, Springer 1980
R. Bott and L.W Tu. Differential Forms in Algebraic Topology, volume 82. Springer-verlag, New York Heidelberg Berlin, 2 edition, 1986.
Předběžná náplň práce
Studium vlastností variet souvisejících s existencí uyavřených diferenciálních forem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of properties of manifolds related with the existence of closed differential forms.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK