Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Mathematical Analysis of Models for Viscoelastic Fluids
Název práce v češtině: Matematická analýza modelů viskoelastických tekutin
Název v anglickém jazyce: Mathematical Analysis of Models for Viscoelastic Fluids
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2006
Datum zadání: 09.10.2006
Datum a čas obhajoby: 22.10.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.10.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2010
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc.
  prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s moderní teorií mechaniky kontinua vypracované v článku [1] níže. Pro vybrané modely se bude věnovat matematické teorii výsledného systému PDR, se zaměřením na globální existenci řešení a některé kvalitativní vlastnosti (regularita, asymptotické chování apod.). Speciální pozornost bude věnována visko-elastickým tekutinám.
Seznam odborné literatury
[1] Málek J., Rajagopal K.R.: Incompressible Rate-Type Fluids with Pressure and Shear-Rate dependent viscosity, submitted

[2] Renardy M.: Analysis of Viscoelastic Flows, SIAM 2001
Předběžná náplň práce
Student provede matematickou analýzu vybraných modelů tekutin, patřících do třídy rychlostně závislých modelů tekutin. Práce bude zaměřena především na viskoelastické tekutiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student will perform mathematical analysis of several fluid models, belonging to the class of rate-type fluid models. A special attention will be paid to viscolestic fluids.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK