Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Electron-Ion Recombination at Temperatures below 300K
Název práce v češtině: Studium rekombinace iontů s elektrony při teplotách nižších než 300 K
Název v anglickém jazyce: Electron-Ion Recombination at Temperatures below 300K
Klíčová slova: disociativní rekombinace, srážkově-radiativní rekombinace, FALP, H3+, HCO+
Klíčová slova anglicky: dissociative recombination, collisional-radiative recombination, FALP, H3+, HCO+
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2007
Datum zadání: 09.11.2007
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Oponenti: Mgr. Ing. Andriy Pysanenko, Ph.D.
  prof. RNDr. David Trunec, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK