Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza animované malby
Název práce v jazyce práce (slovenština): Syntéza animované malby
Název práce v češtině: Syntéza animované malby
Název v anglickém jazyce: Painterly animation synthesis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Josef Pelikán
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2006
Datum zadání: 18.04.2006
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: Mgr. Lukáš Maršálek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je implementovat algoritmy pro rendering 3D
animace založený na simulaci malířského stylu (články Barbary Meier).
V návaznosti na ročníkový projekt je potřeba dořešit některé
komponenty: vstup dat ve formátu 3DS, použití externí knihovny
pro výrobu animací (např. ffmpeg), aplikaci doplnit o jednoduché
a snadno použitelné GUI.

Aplikace vytvořená v rámci práce by měla být vhodná i pro běžného
laického uživatele (který zná základy 3D grafiky a animace).
Podle možností by bylo vhodné uvažovat o zavedení parametrů pro
řízení syntézy obrazu nebo o implementaci časových přechodů.

Navržené algoritmy a datové struktury je nutné dobře komentovat.
Seznam odborné literatury
1. Barbara J. Meier: Painterly Rendering for Animation, SIGGRAPH
1996

2. OpenGL ARB: OpenGL Reference Manual, The Official Reference
Document to OpenGL, Version 1.4, Addison-Wesley Professional,
2004

3. Manuály ke knihovně ffmpeg (http://ffmpeg.sourceforge.net/)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK