Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexní studium jemnozrnných polykrystalů Cu a slitiny CuZr připravených metodami equal channel angular pressing a high pressure torsion
Název práce v češtině: Komplexní studium jemnozrnných polykrystalů Cu a slitiny CuZr připravených metodami equal channel angular pressing a high pressure torsion
Název v anglickém jazyce: Complex investigation of fine-grained polycrystals of Cu and CuZr alloy processed by equal channel angular pressing a high pressure torsion
Klíčová slova: jemnozrnný materiál, CuZr ,metoda ECAP, metoda HPT, vývoj mikrostruktury
Klíčová slova anglicky: fine-grained material, CuZr, ECAP, HPT, microstructure development
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2007
Datum zadání: 12.11.2007
Datum a čas obhajoby: 05.04.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.04.2012
Oponenti: prof. Ing. Branislav Hadzima, Ph.D.
  prof. RNDr. Miroslav Karlík, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK